V době nepřítomnosti MUDr. Gabesamové je zastupujícím lékařem MUDr. Anna Tichá s ordinací na adrese Hornická 209, Kurná Hora. Telefon – 327 515 440.

Děkujeme za pochopení.